Fallsammanställningar

I löptexten har jag refererat till fallets namn och datumet för avgörandet i domstol eller besvärskammare. I den här listan är de sorterade efter datumet de avgjorts för att man ska kunna följa den kronologiska utvecklingen av patentpraxis. Det är särskilt intressant om man vill se hur t ex patenterbarhet har vidgats och kraven på uppfinningshöjd sänkts. Det bör kanske nämnas att jag enbart läst ett mycket litet antal av referaten själv och istället samlat dem från böcker som hänvisat till vägledande beslut.

Det kan vara värt att beskriva notationen:

Nummer på formen T xxxx/yy är avgöranden från EPO:s tekniska besvärskammare från år yy.

[xxxx] OJ EPO yyy är publiceringsåret xxxx på sidan yyy i EPO:s Official Journal, där alla beviljade patent publiceras. Fall utan en sån ”svans” blev alltså aldrig beviljade och därmed inte publicerade.

DT xx/yy är avgöranden från svenska domstolar, mål nummer xx år yy.

PBR xx-yyy avser mål från Patentbesvärsrätten år xx mål nummer yyy.

Vill man själv söka efter avgöranden kan man göra det här (svenska vägledande avgöranden), här (EPO:s rättsdatabas) eller här (PBR:s avgöranden).

Innehåll

1. Går det över huvud taget att patentera föremålet?
2. Vad räknas som nytt?
3. Når det uppfinningshöjd?
4. Är det rätt beskrivet?
5. Intrångsmål

Går det över huvud taget går att patentera föremålet

Några exempel med djur

 1. Novartis/Transgenic plants T 1054/96 [1998] OJ EPO (Special edn) 149
  • Om växt som blivit manipulerad så att den stod emot svampinfektioner.
  • Det krävs bara att ett element i framställningen är artificiellt eller tekniskt för att processen ska anses ”onaturlig” och därmed gå att patentera
  • Kravet gällde inte en specifik växtart eller -variation och undantas därmed inte från patenterbarhet.
 2. Harvard/Transgenic animals T 315/03 [2006] OJ EPO 15
  • Om djur som blivit manipulerat med cancergen.
  • Kravet gällde inte en specifik djurart eller -ras utan en högre taxonomi och undantas därmed inte från patenterbarhet.
  • Att utrusta djur med cancergener på artificiellt sätt är inte omoraliskt, men bruket av djuren kan vara omoraliskt. Det bär emellertid inte relevans för patenterbarheten.

Några exempel med mjukvara

 1. Vicom/Computer-related invention T 204/84 [1987] OJ EPO 14
  • Enbart förekomst av datorprogram i uppfinningen exkluderar inte från patenterbarhet.
  • Ett tekniskt element räcker för att uppfinningen ska anses fylla en teknisk funktion och därför vara patenterbar.
 2. IBM/Document abstracting and retrieving T 22/85, IBM Semantically related expression T 52/85, IBM/Text clarity processing T 38/86, IBM T 65/86
  • Ingen av ansökningarna beviljades patent eftersom det inte kunde påvisas att någon fysisk förändring eller teknisk effekt var uppnådd.
 3. IBM/Computer-related invention T 115/85 [1990] OJ EPO 30
  • Visuell indikation av tillstånd i hårdvara eller system löste ett tekniskt problem och var patenterbart.
 4. Kock & Sturzel/X-ray apparatus T 26/86 [1988] OJ EPO 14
  • Mjukvara fick röntgenstråle att anpassa sig på sådant sätt som optimerade resultatet.
  • Helheten av uppfinningen går före delarna. Mjukvaran var en komponent, men i sin helhet utförde och löste uppfinningen ett tekniskt problem.
 5. Kearney/Computer-related invention T 42/87
  • Programmet övervakade hårdvara och signalerade när det behövde utföras underhåll.
  • Uppfinningen löste tekniskt problem och var därför patenterbar.
 6. Pension Benefit Systems Partnership T 931/95 [2001] OJ EPO 441
  • En metod för att administrera automatiska betalningar är en vanlig affärsmetod och därför kan det inte bli fråga om ett metodpatent.
  • En maskin programmerad för att utföra handlingen att administrera automatiska betalningar har en teknisk karaktär och är ett fysiskt, av människan skapat föremål vilket gör att produktpatent är möjligt.
 7. Hitachi/Auction method T 258/03 [2004] OJ EPO 575
  • Även då en matematisk metod ligger till grund för en uppfinning kan den, om den utgör ett tekniskt bidrag, patenteras då den innehåller hårdvara.

Några exempel med kemikalier

 1. Ciba Speciality Chemicals Holding Inc. PBR 02-452
  • De i ansökan angivna patenterbarhetsgrundande egenskaperna måste vara ett troligt resultat inom hela skyddsomfånget

Vad räknas som nytt?

Når det uppfinningshöjd?

Några exempel med kemikalier

 1. Holland Sweetener Co ./. The Nutra Sweet Co DT 95/88
  • Holland Sweetener ville ogiltigförklara Nutra Sweets patent för att det inte uppnått uppfinningshöjd.
  • En kombination av två sötningsmedel som var för sig var vanligt förekommande i andra kombinationer ansågs inte utgöra ett tillräckligt innovativt för att uppnå uppfinningshöjd
 2. Ciba Speciality Chemicals Holding Inc. PBR 02-452
  • Patentkraven i en ansökan hade varit för vida: antalet kemiska föreningar för vilket det söktes skydd framgick inte.
  • Patentkraven kunde efter att de snävats in till att avse bara två föreningar och deras blandning anses tillräckligt koncisa för att patent skulle kunna beviljas.

Är det rätt beskrivet?

Intrångsmål

 1. SKW Trostberg AG ./. Perstorp AB DT 70/86
  • SKW hävdade att Perstorp gjort intrång i ett förfarandepatent eftersom Perstorp börjat marknadsföra en produkt som till sammansättning och ändamål var lik den produkt SKW själv tillhandahåll. SKW hävdade att deras metod var den enda metod med vilken denna kunde framställas. Perstorp bestred detta.
  • Perstorp ville inte uppge sin framställningsmetod med hänvisning till att den var en företagshemlighet. SKW erbjöds få ett utlåtande om Perstorps framställningsmetod av oberoende expert. SKW avböjde detta.
  • Det ansågs inte fastställt att framställningsmetoderna var desamma.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: